وب سایت پژوهشکده استاندارد تهران

>وب سایت پژوهشکده استاندارد تهران
وب سایت پژوهشکده استاندارد تهران 1396/12/18 13:01:09

توضیحات پروژه

این وبسایت به سفارش پژوهشکده استاندارد تهران (پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی) در فروردین ۱۳۹۶ جایگزین وبسایت قبلی این مجموعه گردید. علاوه بر طراحی دوباره وب سایت، زبان انگلیسی نیز به آن اضافه گردید.

مشخصات پروژه

دسته بندی ها:

لینک پروژه:

www.qmsi.ir