سایت یونیتا

>سایت یونیتا
سایت یونیتا 1396/12/16 14:28:43

توضیحات پروژه

سایت یونیتا جهت معرفی سامانه مدیریت مجتمع های مسکونی و تجاری یونیتا در شهریور ۱۳۹۶ طراحی شده است. این سامانه جهت مدیریت آسان مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری، اتوماسیون شارژها و حسابداری و همچنین ارتباط بین راحت تر بین مالک، ساکن و مدیریت طراحی و تولید شده است.

مشخصات پروژه

دسته بندی ها:

لینک پروژه:

www.unita.ir