وب سایت پژوهشکده استاندارد تهران

1396/12/18 13:01:09

این وبسایت به سفارش پژوهشکده استاندارد تهران (پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی) در فروردین ۱۳۹۶ جایگزین وبسایت قبلی این مجموعه گردید. علاوه بر طراحی دوباره وب سایت، زبان انگلیسی نیز به آن اضافه گردید.

سایت نهاد صدور گواهینامه انجمن نفت ایران

1396/12/18 12:30:47

سایت نهاد صدور گواهینامه انجمن نفت ایران در شهریور ۱۳۹۶ طراحی و راه اندازی شد. انجمن نفت ایران یکی از قدیمیترین تشکل های دولتی حوزه نفت میباشد که از سال ۱۳۴۴ آغاز به کار کرده است.